Search

Nûçe
Mazlûm Abdî Li ser yekîtiya Kurda û Encamên Erênî
  • Share this:


Become a member

Get the latest news right in your inbox. We never spam!