Search

Pirtûk
Gotinên Pêşiyan Çapa Sêyem
  • Share this:

Ev berhevok ji aliyê Abdurrahman Aydogdu ve hatiye amadekirin û di nav vê xebatê de 4.500 gotinên pêşiyan hene. Pirtûka ku berî çend salan çapa wê ya pêşin derket, bi berhevkirina gelek gotinên pêşiyan ên cûr bi cûr berfirehtir bû û herwiha gotin jî ji çapên berê baştir hatin sîstematîzekirin. Aydogdu bi vê xebatê piştî salan pirtûkeke di vî warî de derdixe pêş me û bi gotinên kevnar şopên nû nîşanî me dide.

Hûn pirtûkê bixwazin dikarin li ser vê lînkê bistînin: Gotinên Pêşiyan


Become a member

Get the latest news right in your inbox. We never spam!