Search

Navdarên Kurd
Ebû Hanîfe Ahmed Dînewerî (820-896)
  • Share this:

Di sala 815an an jî 820an de li Rojhilata Kurdistanê li Dinewera ku di navbeyna Hemedan û Kirmanşayê, ya ku yek ji navêndên çandê yên girîng ên wê serdemê bû hatiye dinyayê. Li bajarê Isfahana Îranê perwerdehiya astronomî, matematîk û mekanîkê, li bajarên Iraqê, Kufe û Basrayî jî perwerdehiya filosofî û helbestê girt.

Dînewera ku li ser rêya hewrîşimê bû xwedî erka metropolekê bû. Bajarê Dinewerê ji ber vê taybetmendiya xwe gelek alimên mezin ezimand. Tişta ne ji rêzê ya Ahmed Dînewerî, rûmeta wî ya ku ji gelê xwe re nişan dida, girîngiya ku dida sazûmana dîrokî û çandî ya gelê xwe bû. Gava li berhemên wî yên ku gihîştine vê rojê bê nêrîn wê nêrîna kurdekî bê çawa li dinyayê dinere bê dîtin. Ji xwe xebata wî ya ewil a tê zanîn "Ensab el Ekrad" li ser koka Kurdan e.

Çavdêriya ewil ya ku wê ji xebatên wî derkeve berfirehiya zanîna wî ye. Prtreya alimê xwedî gelek alî mohra xwe li xebatên wî xistiye.


Di nav nivizarên wî yên bijartî em dikarin vana bijimêrin:

- Kitaba El-Cebr ve'l-Mukabele (Pirtûka Cebîrê)

- Kitab el-Nebat (Pirtûka Nebatan)

- Kitab el-kusuf (Pirtûka Girtina Rojê)

- Kitab el-Redd ala Rasad el-Isfahani (Valaderxistina Çavdêriyên Astronomîk ên El-Îsfahanî)

- Kitab el-Hesab (Pirtûka Hesabê)

- Bahs fi Hisab el-Hind (Dahûrîna Hesabê Hindê)

- Kitab el-Cem ve'l Tefrik (Pirtûka Aritmetîkê)

- Kitab el-Kible v'l Zeval (Pirtûka Ciyê Stêrkan)

- Kitab el-Enva (Pirtûka Hewayê)

- Islah el-Mantik (Pêşxistina Mantiqê)

- Ahbar el-Tival (Dîroka Giştî)

- Kitab el-Kebir (Dîroka Zaninan)

- Kitab el-Fesaha (Pirtûka Retorîkan)

- Kitab el-Buldan (Pirtûka Erdnîgariyê)

- Kitab el-Şiir ve'l-Şuara (Pirtûka helbestê û helbestvanan)  


Çavkanî: Navdarên Kurd

Become a member

Get the latest news right in your inbox. We never spam!