Search

Pirtûk
Ansîklopediya Zarokan
  • Share this:

ISBN: 91-8967832-0

Di vê Ansîklopediya Zarokan de nêzî 500 peyv û gotin hene ku li gor rêza alfabeyê hatine rêzkirin. Hemû peyv û gotin jî li gor cîhan û fantaziya zarokan hatine bilbijartin. Di her rûpeleke vê ansîklopediyê de reza alfabeya kurdî heye û tîpa aktuel li ser vê rêzê bi rengekî din hatîye nîşankirin. Ev jî ji bo zarokan hêsan dike ku tîpa alfabeyê baştir bibînin û nas bikin. Girêdana wêne, peyv û tîpan alîkariyê dike ku zarok zûtir serwextî zanînê bibin.

Amadekarên orjînala vê pirtûkê: Sven Lidman, Tord Pramberg, Hardy Hedman, Sten Petterson, Tord Nygren

Amadekarên kurdîya vê pirtûkê:  Ali Ciftci, Hesenê Metê, Mahmûd Lewendî, Amed Tîgrîs, Seyîdxan Anter

Lêhûrbûna zimên: Remzî Kerîm

Fiyet: €23 (79TL)

Tu bixwazî pirtukê bikirî ji me re maîl bike: [email protected]

Become a member

Get the latest news right in your inbox. We never spam!