Tiştên balkeş û enteresan
di cîhana kurdî de

Ji nûçe heta fîlm heta beşa zaroka - çi te enterese bike li vire.

Featured